Đang tải... Vui lòng chờ...
Hệ Thống Phòng Tiệc

     Trống Đồng Palace 

    Thành Công Palace

  Trống Đồng 2

  Trống Đồng 3

 

 

Tin Tuyển Dụng
Thông tin tuyển dụng Tháng 02

Nếu bạn mong muốn có công việc năng động, sang tạo và phát triển bền vững và đáp ứng đủ các tiêu chí của chúng tôi xin vui lòng đăng tuyển. Hãy cùng chúng tôi vượt qua các thử thách và tạo ra cơ hội phát triển mới và gặt hái thành công.

Đứng nấu

(Món Việt- Nhật- Hàn)