CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm:

“Tận tâm phục vụ khách hàng – Hết lòng vì món ăn ngon”

Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Ba Sao nhận thức rõ: Chất lượng sản phẩm và Dịch vụ hoàn hảo là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty.

Để nâng cao Chất lượng sản phẩm và Dịch vụ trong bối cảnh hiện nay cũng như đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi cam kết:

  1. Áp dụng, duy trì có hiệu quả và không ngừng cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng.
  2. Nâng cấp hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị nhằm xử lý nhanh nhất các yêu cầu của khách hàng.
  3. Luôn cải tiến để tạo ra những sản phẩm mới nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
  4. Tối đa hóa các giá trị dịch vụ mang lại cho khách hàng.
  5. Xây dựng và phát triển chính sách đào tạo nhân sự nhằm đảm bảo luôn sẵn sàng về nguồn lực cũng như cung cấp những nhân sự có đủ năng lực cả về chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp.
  6. Đảm bảo thực hiện đầy đủ và gia tăng chế độ, chính sách, quyền lợi đối với CBCNV.
  7. Duy trì và phát triển Văn hóa Công ty trên toàn Hệ thống để tạo ra một môi trường làm việc gắn kết, vững mạnh.
Thong ke