Đào tạo nhân sự tại Ba Sao là một khâu vô cùng quan trọng. Với công tác này, Ba Sao vừa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên đồng thời cũng tạo dựng cho mình được nguồn cán bộ với năng lực chuyên môn giỏi, khả năng quản lý tốt.


Hoạt động Đào tạo, thi nâng cao tay nghề của Ba Sao

Nhân viên được đào tạo lý thuyết sau đó được thực hành dưới sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm lâu năm. Trong quá trình thực hành, nhân viên được làm thực tế qua tất cả các khâu, kỹ năng đã được học lý thuyết trước đó.

Thong ke