Với hơn 2000 nguyên vật liệu đầu vào để làm nên các bữa ăn hàng ngày, việc kiểm soát mức độ an toàn và tươi ngon của thực phẩm là một nhiệm vụ trọng tâm của Ba Sao. Chúng tôi xây dựng một quy trình kiểm soát thực phẩm gồm các bước thực hiện và các tiêu chí kiểm tra nhằm kiểm soát tốt nguyên vật liệu đầu vào.


Chất lượng nguyên vật liệu thực phẩm luôn được chúng tôi coi trọng

  • Đối với các sản phẩm nuôi trồng, chúng tôi chú trọng kiểm soát quá trình nuôi trồng, chăm sóc, lịch tiêm phòng, phun thuốc và thu hoạch. Đối với các sản phẩm sản xuất chế biến, chúng tôi kiểm soát nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản thành phẩm.
  • Đối với các sản phẩm bao gói sẵn, chúng tôi kiểm soát thông qua các chứng nhận công bố, điều kiện bảo quản tại kho.
  • Đối với các sản phẩm có điều kiện bảo quản đặc biệt như hàng hóa đông lạnh, chúng tôi kiểm soát môi trường, nhiệt độ, điều kiện bảo quản của kho và phương tiện vận chuyển.


Hoạt động 5S, 3D luôn được Chúng tôi áp dụng triệt để

Tại kho hàng của từng đơn vị, chúng tôi tuân thủ chặt chẽ quy định nhập – xuất – tồn. Chú trọng khâu vệ sinh môi trường bảo quản và hạn sử dụng của các loại hàng hóa…


Hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm kê định kỳ

Với một hệ thống công cụ kiểm soát hiệu quả, tài liệu hướng dẫn thiết thực, cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản, có kiến thức tốt về thực phẩm và  tâm huyết với mục tiêu mang lại dịch vụ tốt cho khách hàng, chúng tôi đang kiểm soát tốt thực phẩm sử dụng hàng ngày và tự hào là một đơn vị có khả năng kiểm soát nguyên vật liệu hiệu quả nhất trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp.

Thong ke