Một số hình ảnh về phục vụ tiệc tại canteen của Ba Sao:

Thong ke