CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM

Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp, với khách hàng là những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI.

Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp theo phương thức nấu và phục vụ tại chỗ, nên chúng tôi luôn ý thức được tầm quan trọng đặc biệt về vệ sinh an toàn thực phẩm, mọi sản phẩm của Công ty không những có chất lượng phù hợp, ngon/hợp khẩu vị mà còn phải tuyệt đối an toàn.

Chúng tôi cam kết:

  • Luôn cố gắng làm hài lòng khách hàng thông qua các sản phẩm có chất lượng hoàn hảo và an toàn tuyệt đối.
  • Tuân thủ luật pháp và các yêu cầu từ khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm.

Chính sách này sẽ được thông báo và áp dụng trong toàn bộ Công ty, đồng thời luôn sẵn có cho các bên hữu quan có liên quan và được hỗ trợ bởi các mục tiêu cụ thể về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thong ke