Gây Quỹ Từ thiện Tháng 07 - 2019

Tiếp nối tinh "Thần tương thân tương ái" của toàn thể công ty TNHH DVAU Ba Sao, toàn thể CBNV Công ty đã cùng chung tay chia sẻ và động viên nhân viên canteen có hoàn cảnh khó khăn.

16/07/2019
Thong ke