024.3944.8870 - 0896.684.000
tristarcateringco@gmail.com
Ngôn ngữ:
 

Có 1 kết quả tìm kiếm cho "Gây Quỹ Từ thiện Tháng 07 - 2019"


Gây Quỹ Từ thiện tháng 8

Tiếp nối tinh "Thần tương thân tương ái" của toàn thể công ty Ba Sao cùng chung tay chia sẻ và động viên nhân viên canteen có hoàn cảnh khó khăn

14/03/2023
Thong ke