Hiện tại, chúng tôi đang hợp tác trực tiếp và thường xuyên với 200 doanh nghiệp lớn nhỏ tại khắp các tỉnh thành trong lĩnh vực cung ứng hàng hóa, thực phẩm. Các nhà cung ứng của Ba Sao được lựa chọn kỹ lưỡng trước khi đưa vào hệ thống.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, chúng tôi theo dõi họ hàng ngày và đánh giá định kỳ để đảm bảo họ tuân thủ tốt các quy trình sản xuất và cung ứng. Chúng tôi thường xuyên tới thăm trực tiếp cơ sở sản xuất của các nhà cung ứng, tìm hiều từng công đoạn tạo nên sản phẩm để cùng họ phát hiện và khắc phục những điểm cần cải thiện cho sản phẩm.

Một số hình ảnh kiểm tra tại cơ sở sản xuất của nhà cung cấp

Khi đồng hành với các nhà cung ứng trong cả quá trình tạo nên sản phẩm, chúng tôi không những chỉ hiểu rõ sản phẩm của mình đang sử dụng phục vụ khách hàng mà còn giúp các nhà cung ứng phát triển bền vững bằng dịch vụ chu đáo, sản phẩm an toàn, hướng đến sự hài lòng của khách hàng.

100% Nhà cung ứng của Ba Sao có quy trình sản xuất, cung ứng đạt chuẩn VSATTP. Họ chú trọng cải tiến phương thức sản xuất, kinh doanh, phục vụ hướng tới tạo sản phẩm an toàn, có lợi cho sức khỏe người dùng. Họ cam kết đồng hành với Ba Sao vì những giá trị bền vững do Ba Sao đem lại, họ cống hiến vì cảm nhận được ý nghĩa trong công việc của mình.

Một số hình ảnh kiểm tra tại cơ sở sản xuất của nhà cung cấp

Chúng tôi thực sự tự hào về đội ngũ nhà cung ứng, họ đang cùng chúng tôi đem lại sức khỏe và niềm tin cho người sử dụng qua đó tạo ra giá trị để đóng góp cho xã hội.

Thong ke